Kurumsal Kimlik

KURUMSAL KİMLİK NEDİR?

Bir şirketin kendisini temsil etme biçimlerinin bütünü, o şirketin kurumsal kimliğini oluşturur.
Kurumsal Kimlik kavramı, görsel-işitsel iletişim başta olmak üzere, çok boyutlu bir imaj çalışmasını anlatır. Bu çalışmanın amacı, kurumların tarihsel, kültürel, coğrafi kimliklerini, kuruluş amaçlarını ve ideallerini, sektörel konumlarını, ürün ve hizmetlerini, en az çabayla en kısa zamanda ve etkili bir biçimde hedef kitleye aktarmaktır.Kurumsal kimlik bir şirket kurum ya da kuruluşun kendini ifade etme şeklidir. Tüm kurumların kendilerine özel bir kurumsal kimlik kitapçığı olmalıdır.Oluşturulan doğru çalışma tüketicinin aklına kazınır. Böylece en etkin ve doğru reklam çalışması gerçekleşmiş olur.

KURUMSAL KİMLİĞİN ÖNEMİ

• Kurumsal Kimlik, firmanın görünen yüzüdür.
• Başarının en önemli unsuru markanın topluma bırakmış olduğu konum, karakter ve imajdır.
• Kimlik standartların bir strateji gibi kullanılması müşteri üzerinde güven yaratır.

KURUMSAL KİMLİK, FİRMAYA NE KAZANDIRIR?

İyi hazırlanmış Kurumsal Kimlik bir firmaya şunları sağlar:
• Firma adının belleklere yerleşmesi
• Firma özelliklerinin görsel hızda aktarılması

• Ürün ve hizmetlerin kalite garantisi
• Ürün ve hizmetlerin doğası ve sektörel konumları hakkında ilk bilgileri iletmesi
• İlk bakışta rakiplerden ayrılma.

NEDEN KURUMSAL KİMLİK?

• Reklam için hedef sağlamak, bulmak.
• Medyayı bilgilendirmek.
• Satışları teşvik etmek.
• Kurumun itibarını oluşturmaya yardım etmek.
• Çalışanlar için bir kimlik yaratmak.
• Kazancı haklı çıkarmak ve bunun rolünü açıklamak.
• Finansal kurumlar ve yatırımcıları etkilemek.
• Kurumun yeni yönetimine ve isim değişikliğine işaret etmek.
• Halkla, yönetimle, özel gruplarla ve diğer fikir liderleri ile iyi giden ilişkileri geliştirmek, desteklemek.