Kalite Yönetim Danışmanlığı

ISO 9001:2008 KALİTE YNETİM SİSTEMİ
Farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı standartlar zaman zaman "ticaret için teknik engel" olarak adlandırılarak, üreticilere karşı kullanılmaktadır. İşte ISO'nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9000 Kalite Yönetim Standartları, diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak, ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

ISO 14000 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
ISO14001, öncelikle çevre sorunlarının ön plana çıktığı veya atıkları açısından çevre mevzuatıyla muhatap olan iş yerleri için geliştirilmiş bir yönetim sistemidir. Standart; kısaca çevre kirliliğini önlemek, bu çerçevede yasal yükümlülükleri yerine getirmek ve bunu gerektiğinde ilgililere göstermek isteyen kuruluşlar için karşılanması gereken şartları içermektedir.Söz konusu şartlar, kuruluşun ekonomik ve teknolojik imkanları dahilinde ele alınmaktadır.

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ
OHSAS 18001, öncelikle İş Sağlığı ve Güvenliğinin önem arz ettiği işyerleri için BSI tarafından geliştirilen, tüm dünyada kabul görmüş ve risk analizine dayalı bir yönetim sistemidir. OHSAS18001, iş kazasını ve meslek hastalıklarını en aza indirmek; işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirmek isteyen işyerleri için karşılanması gereken şartları içerir.

HACCP ISO 22000 KRİTİK KONTROL NOKTALARI VE TEHLİKE ANALİZLERİ
Bir HACCP sertifikası, Gıda Güvenliği sisteminizin uygulanan en iyi standartla karşılaştırılmış ve değerlendirmede uygun bulunmuş olduğunu ispatlar. Üçüncü taraf akredite kurumu tarafından verilmiş sertifika müşterilerinize kuruluşunuzun gıda güvenliği için gerekli tüm işlemleri yaptığınıza dair garanti verir.

ISO TS 16949:2002 OTOMOTİV SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİMİ
ISO TS 16949:2002'nin hedefi; ( Kalite yönetim sistemi ISO9001:2008'in Otomotiv Endüstrisinde Seri Üretim ve Yedek Parça Üretimine Yönelik Olarak Uygulanmasına İlişkin Özel Şartname) tedarik zincirinde sürekli olarak iyileştirme sağlamak, kusur ve noksanları önlemek ve ürün iadelerini azaltmak olan bir kalite yönetim sistemi oluşturmak ve geliştirmektir.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ
Entegre Yönetim Sistemleri; IS09001, ISO14001, OHSAS, HACCP ISO22000 vs... yönetim sistemlerinin tek çatı altında toplandığı ve gereklerin aynı anda karşılandığı bütünsel uygulanan sistemlerdir.

ISO/IEC 17025 LABARATUAR AKREDİTASYONU
ISO/IEC 17025 , bir laboratuarın spesifik testleri gerçekleştirme konusunda yetkin olduğunun tanınması için karşılanması gereken genel gereklilikleri açıklayan uluslararası bir standarttır. Bu uluslararası standart, test ve kalibrasyon işlemlerini gerçekleştiren tüm organizasyonlar için uygulanabilir. Bu uluslararası standarttan, laboratuarların kalite, yönetsel ve teknik sistemlerin geliştirilmesinde yararlanılmaktadır.

ISO 13485 TIBBİ CİHAZLAR İÇİN KALİTE SİSTEMİ
ISO9001 standardı temel alınarak tıbbi cihazlar için özel şartlar oluşturan uluslararası bir standarttır. Yasal gerekleri yerine getirmenin yanı sıra, rekabette avantaj elde etmek isteyen tıbbi cihaz üreticileri kalite yönetim sistemi gereklerine uymakta olduklarını da kanıtlamak durumundadır.

ISO 15189 TIBBİ LABARATUARLAR KALİTE VE YETERLİLİK İÇİN ÖZEL GEREKSİNİMLER
ISO/IEC 15189 temel amacı medikal laboratuarların akreditasyonu, test sonuçlarının hasta ve sağlık personeli nezdinde güvence altına alınmasını sağlamaktadır. Zaman içinde, medikal laborantlar, klinik araştırmacılar ve test öncesi-sonrası uygulamalar için bazı ek gereklere ihtiyaç duyulmuştur. Sonuç olarak 212 numaralı ISO Teknik Komitesi; “Klinik Laboratuar Test İşlemleri ve Vücut Dışında kullanılan Test Sistemleri” ile ilgili tek başına bir standart olan “Medikal Laboratuarlar – Kalite ve Yeterlilik için Özel Gereksinimler” standardını ISO/IEC 15189:2003 ortaya çıkarmıştır.

STANDARTLAR

CE
CE işareti, ürünün Avrupa Ürün Mevzuatlarına uygunluğunu gösterir. Ayrıca, ürünün İnsan-Çevre Sağlığı ve Güvenliği, tüketici hakları konularında ilgili direktiflerle tanımlanan şartları sağladığı anlamına gelir.

TSE
TSE Markası, üzerine veya ambalajına konulduğu malların veya hizmetlerin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk standartları Enstitüsü'nün  garantisi altında olduğunu ifade eder. TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standartları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir.

TSEK
TSEK Markası, üzerine veya ambalajına konulduğu malların veya hizmetin, henüz Türk Standardı olmadığından ilgili Uluslararası veya diğer ülkelerin standartlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk standartları Enstitüsü'nün garantisi altında olduğunu ifade eder.